Zgur, Bruno

Profil

Ime: Zgur, Bruno
Leto smrti: 1946
Usoda: Padel v NOB

Pogreb dveh junaških borcev

Jutri bomo pokopali 2 borca, letalska poročnika Jordana Kralja iz Trebč in Bruna Žgurja iz Trsta.
Tov. Jordan Kralj je šel že leta 1942. v partizane. Bil je drzen borec in je kmalu postal komandant bataljona. Šel je iz borbe v borbo po Slovenskem Primorju in po vsej Sloveniji. Po osvoboditvi je vstopil v letalstvo s poročniškim činom. Zaradi svoje marljivosti, delavnosti in veselja do učenja je vidno napredoval. Na žalost je podlegel malariji, na kateri je zbolel pri izvrševanju svojih dolžnosti. Pokopali ga bodo v nedeljo v Trebcah ob 10. uri dopoldne.
Tov. Žgur Bruno pa se je pri poizkusnem poletu nove vrste letala smrtno ponesrečil. Ko so ga talijanski imperialisti kot letalca poslali na rusko fronto, je takoj prešel na sovjetsko stran. Tam se je izvežbal in se podal na jugoslovansko bojišče, kjer se je ovenčal s slavo. Zaradi sovjega poguma in drznih akcij je kmalu postal poročnik.
Naše ljudstvo je ponosno na take sinove in slovesno obljublja, da bo nadaljevalo njih započeto delo. Padlega junaka bodo pogrebli v nedeljo ob 10. uri. Žalni sprevod krene iz mrtvašnice v ulici Pietà na tržaško pokopališče.

Primorski dnevnik, 19. oktober 1946

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Pogreb dveh borcev

V nedeljo dopoldne smo v dolgem sprevodu spremili k zadnjemu počitku tov. Žgura, ki se je ponesrečil z letalom v Skoplju. Do Sv. Jakoba so nosili v rdečo zastavo ovito rakev partizani, ki so tvorili tudi častno stražo v sprevodu. Mnogo je bilo vencev, med katerimi je prvi predstavljal letalo, napravljeno iz samega cvetja. Po cerkvenem obredu pri Sv. Jakobu so truplo odpeljali na pokopališče pri Sv. Ani.
Istega dne smo pokopali tudi tov. Jordana Kralja, poročnika jugoslovanskega letalstva. Čeprav je deževalo, je prišlo k pogrebni svečanosti mnogo ljudi, zlasti mladine iz bližnjih vasi. Kako je bil pokojni tovariš priljubljen, se vidi iz dejstva, da so ob njegovi krsti vršili častno stražo poleg domačinov tudi tovariši iz Padrič in Gropade. Isto je pričala tudi dolga vrsta vencev. Na zadnji poti ga je spremljala tudi četa domačih partizanov z godbo na čelu. Ob grobu se je poslovilo od njega več tovarišev s kratkimi nagovori in pevski zbor «Primorec», ki je zapel nekaj žalostink. Ob odprtem grobu so slovesno obljubili, da bodo vsi hodili po njegovih stopinjah in dokončali od njega začeto delo.

Primorski dnevnik, 22. oktober 1946