»Ta kamen je iz vere v prostost, iz ljubezni, iz upora, iz gorja in krvi. Postoj in premisli: v njem kakor v školjki žrtev zori.«

Miroslav Košuta

V ospredju iz arhiva
Spomenik padlim domačinom v Gročani
Spomenik padlim domačinom v Križu
Spomenik padlim občine Milje
Spomenik padlim domačinom v Repnu
Spomenik padlim domačinom v Zgoniku
Spomenik padlim domačinom na Vrhu
Spomenik v Štandrežu
Spomenik v Števerjanu
Arhiv podatkov

Spomeniki v Furlaniji - Julijski krajini

Spoznajte spomenike na Tržaškem, Goriškem in Videmskem

O projektu

Projekt Spomeniki prihodnosti temelji na promoviranju kulturne dediščine Slovencev v Italiji in temeljnih vrednotah upora proti fašizmu, ki so zaznamovale skupnost in oblikujejo ključne elemente njene identitete. Projekt zasleduje cilj popisa vseh spomenikov, plošč̌, grobov in antifašističnih obeležij, ki so posvečeni slovenskim in drugim žrtvam fašizma in nacizma v sodobni Furlaniji – Julijski krajini, na območju torej, na katerem živi slovenska narodna skupnost. K obeležjem te vrste štejemo tudi spominske plošče, vgrajene v tla.

Te so nastale na pobudo nemškega umetnika Günterja Demniga in nas spominjajo na vse deportirance, ki se niso vrnili iz koncentracijskih taborišč. Projekt so že izvedli v številnih evropskih državah.

2020 in 2021 sta leti pomembnih obletnic. V lanskem letu smo obhajali 75. obletnico osvoboditve, 13. julija 100. obletnico požiga Narodnega doma, ne nazadnje pa še 90. obletnico ustrelitve štirih bazoviških junakov. 26. aprila 2021 obeležujemo 80. obletnico ustanovitve OF-Osvobodilne fronte, 15. decembra 2021 pa 80. obletnico ustrelitve žrtev drugega tržaškega procesa.
Več...

Projekt se lahko časovno, teritorialno in vsebinsko vedno širi. Dragocene pa so gotovo tudi informacije, ki jih hranijo razna društva v svojih arhivih kot tudi pričevanja posameznikov.

Cilji projekta sežejo globlje, se ne zaustavljajo samo pri naštevanju in opisu spomenikov. Ne smemo iti mimo negovanja spomina, zgodovine in identitete Slovencev v Tržaški, Goriški in Videmski pokrajini in istočasno ne smemo pozabiti na vse slovenske žrtve, od prvih pojavov fašizma vse do konca II. svetovne vojne.

Spletno platformo bogatijo tudi fotografije, tako črno-bele kot barvne. Črno-bele fotografije je posnel Mario Magajna, dolgoletni fotograf pri Primorskem dnevniku. Njegove fotografije danes hrani Odsek za zgodovino in etnografijo Narodne in študijske knjižnice, ki je, skupaj z Zvezo slovenskih kulturnih društev, partner projekta.

Grafično podobo spletne strani je oblikoval Rado Jagodic Studia Link, ustvarja pa jo Martin Pečenik iz podjetja MMA Sistemi. Avtor zamisli projekta je Miran Pečenik, koordinatorka pa Martina Budin.

Spomeniki se povezujejo v pot miru, katere bodo postojanke številna spominska obeležja, medsebojno povezovanje članov skupnosti pod univerzalnimi načeli, ki izhajajo iz njene zgodovine, in sicer zasledovanje enakopravnosti vseh ljudi, blaginje in miru.

Sodelujte pri zbiranju podatkov

Fotografije, pričevanja, informacije o padlih nam lahko posredujete s klikom na naslednjo povezavo

Partnerji