Verša, Ivan
Verša, Ivan

Profil

Ime: Verša, Ivan
Leto rojstva: 1918
Datum rojstva: 23/09/1918
Kraj rojstva: Prosek (Trst)
Leto smrti: 1945
Datum smrti: 13/02/1945
Kraj smrti: Metlika (SLO)
Usoda: Padel v NOB
Brigada: 7. Korpus

oče Rudolf
partizan od leta 1944

V NOV se je vključil 24. junija 1944 kot borec VII. korpusa NOV in POS. Padel je 13. februarja 1945 ob napadu na postojanko pri Metliki v Beli Krajini.
(Vir: brošura ”40. obletnica postavitve spomenika NOB na Proseku”)

?? padel pri Rožalnicah ??
(Vir: Zlata knjiga)