Tomažič, Pinko
Tomažič, Pinko

Profil

Ime: Tomažič, Pinko
Leto rojstva: 1915
Datum rojstva: 20/03/1915
Kraj rojstva: Trst
Leto smrti: 1941
Datum smrti: 15/12/1941
Kraj smrti: Opensko strelišče (Trst)
Usoda: Padel v NOB

TOMAŽIČ PINKO, pok. Josipa, rojen v Trstu dne 20. mar ca 1915.
Svetli lik borca za pravice svojega slovenskega ljudstva in za svobodo vseh narodov. Že od prve mladosti je sprejel za svojo stvar antifašizma in se z vnemo posvetil preučevanju marksističnega nauka ter se izkazal kot mnogo obetajoča sila na polju kulture in socialnih študijev. Mladi Tomažič je povsod, kjer je potrebna akcija, propaganda, revolucionarna borba. Fašistična Italija ga vrže v zapor in ga preganja, monarhistična Jugoslavija ga obsodi, Češkoslovaška ga izžene in Švica ga izroči italijanskim fašističnim oblastem, ko skuša doseči republikanske borce, ki se v Španiji bore proti Francu.
Po prestanem zaporu se vrne v Trst in se z dušo in telesom vrže v antifašistično delovanje kot propagandist, pobudnik in organizator Komunistične partije in ilegalne borbe. Ponovno ga aretirajo in postavijo pred Posebno sodišče, ki se nalašč za to preseli v Trst, in potem, ko se pred sodiščem s svojim junaškim zadržanjem spremeni iz obtoženca v tožitelja svojih krvnikov, je obsojen na smrt s streljanjem, skupaj z drugimi štirimi borbenimi tovariši.
15. decembra 1941 ga ustrelijo na strelišču na Opčinah pri Trstu. Do zadnjega trenutka vliva pogum svojim tovarišem v žrtvovanju in ostane hladnokrven in močan, kot pravi Heroj za stvar miru in bratstva med narodi.
(ZLATA KNJIGA)

https://sl.wikipedia.org/wiki/Pinko_Toma%C5%BEi%C4%8D

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Glej Primorski dnevnik, 28. oktober 1945