Šturman, Vinko

Profil

Ime: Šturman, Vinko
Usoda: Pogrešan
Brigada: 18. divizija NOVJ

ŠTURMAN VINKO je bil pri partizanih leta 1944 v 18. diviziji, 9. brigadi I. bataljonu. Pravijo, da je bil ranjen. Zato prosimo bolnice, če vedo kaj o njem, da to spo-roče Šturmanu Ivanu, Sv. Marija
Magdalena spodnja 542, Trst.
(Primorski dnevnik, 31. maj 1945, str. 4)