Stefančič, Ladislav (Ladko) (Lado) (Vladimir)
Stefančič, Ladislav (Ladko) (Lado) (Vladimir)

Profil

Ime: Stefančič, Ladislav (Ladko) (Lado) (Vladimir)
Leto rojstva: 1922
Datum rojstva: 25/05/1922
Kraj rojstva: Križ (Trst)
Leto smrti: 1943
Datum smrti: 20/09/1943
Kraj smrti: Gabrovica pri Komnu (SLO)
Usoda: Padel v NOB
Brigada: 1. kraški bataljon

oče Ivan, mati Ivana Košuta
V partizane je šel 12. septembra 1943, vključil se je v 1. kraški bataljon, katerega komandant je bil sovaščan Josip Batič.
Po osmih dneh njegovega bivanja v gozdu se je bataljon spopadel z Nemci in v tem boju ga je v Gabrovici pri Komnu zadela sovražna krogla 20. septembra 1943.
(Vir: Križani v boju za svobodo)