Španger, Vojmir (Vojmil)
Španger, Vojmir (Vojmil)

Profil

Ime: Španger, Vojmir (Vojmil)
Leto rojstva: 1919
Datum rojstva: 07/02/1919
Leto smrti: 1944
Datum smrti: 12/07/1944
Kraj smrti: Rižarna (Trst)
Usoda: Žrtev taborišča

Bil je aktivist Okrajnega odbora Osvobodilne Fronte na Proseku. Nemci so ga zajeli v Malem Repnu in zaprli v tržaški zapor Coroneo od 23. junija do 5. julija 1944, nato pa odpeljali v Rižarno, kjer je bil sežgan 12. julija 1944.
(Vir: brošura ”40. obletnica postavitve spomenika NOB na Proseku”)

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
POIZVEDBE

ŠPANGER VOJMIL s Proseka, aretiran 20.6.1944, od takrat ni o njem vesti. — Sporočiti Lipovec Francu, via Fabio Severo 6/III, vrata 13, Trst.

Primorski dnevnik, 9. september 1945