Sancin, Ljubomir "Stojan"
Sancin, Ljubomir “Stojan”

Profil

Ime: Sancin, Ljubomir "Stojan"
Leto rojstva: 1919
Datum rojstva: 09/07/1919
Kraj rojstva: Dolina (Trst)
Leto smrti: 1944
Datum smrti: 18/03/1944
Kraj smrti: Jelšane (Reka) (HRV)
Usoda: Padel v NOB
Brigada: Istrski partizanski odred

oče Peter
partizan od leta 1943

Glej Primorski dnevnik, 16. november 1945

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
ZAHVALA

Vsem, ki so spremili na zadnji poti našega nepozabnega sina, brata, partizana
LJUBOMIRA SANCIN-STOJANA
se prav prisrčno zahvaljujemo. Posebna zahvala vsem darovalcem vencev in cvetja, pevskemu društvu, godbi in partizanom.
Dolina, 20.11.1945.
Žalujoča družina SANCIN.

Primorski dnevnik, 20. november 1945