Rocco, Ezio
Rocco, Ezio

Profil

Ime: Rocco, Ezio
Leto rojstva: 1921
Datum rojstva: 01/04/1921
Kraj rojstva: Trst
Leto smrti: 1944
Datum smrti: 01/09/1944
Kraj smrti: Trst
Usoda: Talec
Brigada: GAP

oče Bruno
stanoval v ul. D’Alviano 78
stopil v NOB 07/1944 (GAP)
ustreljen kot talec