Ribarič, Franjo (Franc)
Ribarič, Franjo (Franc)

Profil

Ime: Ribarič, Franjo (Franc)
Leto rojstva: 1921
Datum rojstva: 07/01/1921
Kraj rojstva: Vodice (Istra) (HRV)
Leto smrti: 1944
Datum smrti: 04/11/1944
Kraj smrti: Istra
Usoda: Padel v NOB

oče Franjo
stanoval v ul. del Ponzianino 3
stopil v NOB 01/08/1944 v 2. brigado 43. divizije