Puntar, Franc
Puntar, Franc

Profil

Ime: Puntar, Franc
Leto rojstva: 1921
Datum rojstva: 14/10/1921
Leto smrti: 1947
Datum smrti: 10/01/1947
Kraj smrti: Celje
Usoda: Za posledicami
Brigada: 18. SNOUB Bazoviška

V partizane je odšel jeseni leta 1943 kot borec 18. bazoviške brigade. Februarja 1945 je bil zajet in deportiran v Dachau.
Umrl je v Celju 10. januarja 1947 zaradi posledic mučenja v taborišču.
(Vir: brošura ”40. obletnica postavitve spomenika NOB na Proseku”)