Puhar,

Profil

Ime: Puhar,
Leto smrti: 1945
Datum smrti: 01/05/1945
Kraj smrti: Lonjer (Trst)
Usoda: Udeleženec vstaje

umrl pri lonjerskem kamnolomu
(Vir: “Začasni seznam oseb, umrle v Trstu zaradi ran od 28/4 do 3/5/1945”, NŠK 1978)