Pintar, Peter

Profil

Ime: Pintar, Peter
Leto rojstva: 1900
Datum rojstva: 24/06/1900
Kraj rojstva: Štmaver (Gorica)
Leto smrti: 1947
Datum smrti: 10/01/1947
Usoda: Za posledicami

Služil je v Komandi mesta Kojsko od 15. novembra 1944 do 15. maja 1945.
Umrl je za posledicami bolezni pridobljeni v NOB dne 10. januarja 1947.