Petrovič, Nereo

Profil

Ime: Petrovič, Nereo
Leto rojstva: 1925
Datum rojstva: 23/12/1925
Leto smrti: 1944
Datum smrti: 01/07/1944
Kraj smrti: Bosiljevo (HRV)
Usoda: Pogrešan

oče Andrej
stanoval v ul. dei Cancellieri 9
stopil v NOB 10/06/1944 >> 13. divizijo NOVJ