Pečarič (Pecchiari), Jordan (Giordano)
Pečarič (Pecchiari), Jordan (Giordano)

Profil

Ime: Pečarič (Pecchiari), Jordan (Giordano)
Leto rojstva: 1920
Datum rojstva: 27/06/1920
Kraj rojstva: Korošci (Milje) (Trst)
Leto smrti: 1945
Datum smrti: 02/05/1945
Kraj smrti: Farnei (Milje) (Trst)
Usoda: Udeleženec vstaje
Brigada: GAP

Borec GAP, njegova naloga je bila dezaktivirati bombe skupaj s Karlom Lamperkom. Slednji je bil Nemec, dezerter, ki se je prostovoljno vključil partizanom. Umrla sta 2. maja 1945 ob eksploziji bunkerja.
Vir: brošura ”Padli v antifašistični borbi iz Korošcev, Griže in Farneda”.

?? rojen 27/02/1920 ??
(Vir: Zlata knjiga)

(Vir: “Slovenska Istra v boju za svobodo”)