Orel, Viktor (Vittorio)
Orel, Viktor (Vittorio)

Profil

Ime: Orel, Viktor (Vittorio)
Leto rojstva: 1912
Datum rojstva: 30/03/1912
Kraj rojstva: Trst
Leto smrti: 1945
Datum smrti: 30/04/1945
Kraj smrti: Bazovica (Trst)
Usoda: Padel v NOB
Brigada: 20. divizija NOVJ

vstopil v NOV 15/08/1944, v 5.,bt. art.diviziona 20. divizije NOVJ: bil je topničar
(Vir: brošura Spomenik padlim v NOB iz Škednja, od Sv. Ane in s Kolonkovca)
(Vir: “Začasni seznam oseb, umrle v Trstu zaradi ran od 28/4 do 3/5/1945”, NŠK 1978)

?? rojen 30/11/1912 ??
(Vir: Zlata knjiga)