Musič (Musich), Marčelo (Marcello)

Profil

Ime: Musič (Musich), Marčelo (Marcello)
Leto rojstva: 1914
Datum rojstva: 14/03/1914
Kraj rojstva: Trst
Leto smrti: 1945
Datum smrti: 05/01/1945
Kraj smrti: Novo mesto (SLO)
Usoda: Padel v NOB
Brigada: NO Brigata Fontanot

oče Emilio
stanoval v ul. dell’Industria 63
stopil v NOB 05/08/1944