Milkovič, Roman
Milkovič, Roman

Profil

Ime: Milkovič, Roman
Leto rojstva: 1913
Datum rojstva: 26/07/1913
Kraj rojstva: Bani (Trst)
Leto smrti: 1944
Datum smrti: 27/09/1944
Kraj smrti: Knin (HRV)
Usoda: Padel v NOB

oče Rudolf
partizan od leta 1943

POIZVEDBE:
MILKOVIČ ROMAN, roj. 26._.1913, 2. četa, 2. bat., 3. prekom. bri. XXVI. divizije.
(Primorski dnevnik, 6. julij 1945, str. 2)