Milkovič, Franc
Milkovič, Franc

Profil

Ime: Milkovič, Franc
Leto rojstva: 1906
Datum rojstva: 09/08/1906
Kraj rojstva: Trst
Leto smrti: 1944
Datum smrti: 30/05/1944
Kraj smrti: Rihemberk (SLO)
Usoda: Padel v NOB

oče Štefan
partizan od leta 1944

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
ZAHVALA

V ponedeljek 26. t.m. smo prenesli in pokopali v domačo zemljo zemeljske ostanke našega nad vse ljubljenega moža in očeta
FRANCA MILKOVIČ
partizana
Posebna zahvala velja M.O.S. za Trst, mladini in godbi iz Trebič za cvetje in udeležbo, mladini iz Bazovice in mladini iz Gropade za cvetje, predsedniku K.O.S. Gropada za poslovilni govor, pevskemu društvu iz vasi in sploh vsem organizacijam za obilno udeležbo. Posebna zahvala gre g. župniku Bidovcu in vsej prisotni duhovščini. Toplo se zahvaljujemo vsem govornikom v cerkvi in ob odprtem grobu.
Gropada dne 28.11.1945.
Žalujoča žena, otroci in ostali sorodniki.

Primorski dnevnik, 29. november 1945