Milič, Marij
Milič, Marij

Profil

Ime: Milič, Marij
Leto rojstva: 1903
Datum rojstva: 08/12/1903
Leto smrti: 1944
Datum smrti: 29/06/1944
Kraj smrti: Ponikve (SLO)
Usoda: Padel v NOB
Brigada: 18. SNOUB Bazoviška

oče Franc
partizan od leta 1944

V NOV je vstopil 24. maja 1944. Bil je borec 3. bataljona 18. bazoviške brigade. Padel je med jurišem pri Ponikvah 29. junija 1944.
(Vir: brošura ”40. obletnica postavitve spomenika NOB na Proseku”)

Glej Primorski dnevnik, 25.12.1945