Mihelič (Mihelčič), Henrik (Enrico)
Mihelič (Mihelčič), Henrik (Enrico)

Profil

Ime: Mihelič (Mihelčič), Henrik (Enrico)
Leto rojstva: 1918
Datum rojstva: 06/02/1918
Kraj rojstva: Konkonel (Trst)
Leto smrti: 1944
Datum smrti: 12/1944
Kraj smrti: Novaki (Istra) (HRV)
Usoda: Padel v NOB

oče Ivan
partizan od leta 1944

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
ZAHVALA

Vsem, ki so s svojo prisotnostjo izkazali ljubezen do našega predragega
HENRIKA MIKELIČA
(partizana)
se njaprisrčnejše zahvaljujemo. Posebna zahvala S.I.A.U. iz Colonje I. rijonu IV. sektorju, K.O.S. Opčin. Prav tako se zahvaljujemo govorniku tov. Godini, vaškim organizacijam in pevskemu zboru iz Konkonelja in Opčin za ganljivo petje v poslednji pozdrav.
Konkonelj, 10. marca 1946.
Žalujoča družina

Primorski dnevnik, 10. marec 1946