Mercandel, Peter (Pietro) "Mark"
Mercandel, Peter (Pietro) “Mark”

Profil

Ime: Mercandel, Peter (Pietro) "Mark"
Leto rojstva: 1913
Datum rojstva: 15/08/1913
Kraj rojstva: Milje (Trst)
Leto smrti: 1945
Datum smrti: 05/05/1945
Kraj smrti: Gorica
Usoda: Udeleženec vstaje

oče Josip
politični preganjanec
partizan – odlikovan za hrabrost

Bil je prvi italijanski partizan v edinicah NOVJ in kapetan JLA. Padel je 5. maja 1945 v borbi za Gorico.
Vir: brošura ”Padli v antifašistični borbi iz Korošcev, Griže in Farneda”.

?? umrl 06/05/1945 v Vidmu ??
(Vir: Zlata knjiga)