Mariani, Enrico (Henrik)
Mariani, Enrico (Henrik)

Profil

Ime: Mariani, Enrico (Henrik)
Leto rojstva: 1924
Datum rojstva: 13/10/1924
Kraj rojstva: Milje (Trst)
Leto smrti: 1945
Datum smrti: 01/05/1945 16:00 h
Kraj smrti: Milje (Trst)
Usoda: Udeleženec vstaje
Brigada: GAP

oče Marij
partizan (GAP) od leta 1943

umrl v zaklonišču ob cesti za Trst
(Vir: “Začasni seznam oseb, umrle v Trstu zaradi ran od 28/4 do 3/5/1945”, NŠK 1978)