Lovriha, Marij
Lovriha, Marij

Profil

Ime: Lovriha, Marij
Leto rojstva: 1917
Datum rojstva: 27/09/1917
Kraj rojstva: Dolina (Trst)
Leto smrti: 1944
Datum smrti: 22/04/1944
Kraj smrti: Boljunec (Trst)
Usoda: Padel v NOB
Brigada: Komanda mesta Koper

oče Ivan
partizan – aktivist

(Vir: “Slovenska Istra v boju za svobodo”)