Lisjak, Dušan

Profil

Ime: Lisjak, Dušan
Leto rojstva: 1925
Datum rojstva: 30/03/1925
Kraj rojstva: Kopriva na Krasu (SLO)
Leto smrti: 1944
Datum smrti: 26/05/1944
Kraj smrti: Opensko strelišče (Trst)
Usoda: Talec
Brigada: Tržaška udarna brigada Garibaldi

Lisiak Dusan (Dušan Lisjak), residente a Trieste, celibe,
partigiano della Brg. Garibaldi «Trieste», IV Btg. GAP.