Kocman, Rado
Kocman, Rado

Profil

Ime: Kocman, Rado
Leto rojstva: 1925
Datum rojstva: 24/06/1925
Kraj rojstva: Mavhinje (Trst)
Leto smrti: 1944
Datum smrti: 15/03/1944
Kraj smrti: Komen (SLO)
Usoda: Padel v NOB

oče Ludvik
partizan od leta 1943

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
ZAHVALA

Ob priliki pogreba in prenosa zemeljskih ostankov
KOSMINA MIROTA
in
KOCMAN RADOTA
iz Škrilj in Volčjega grada v Slivno dne 18.11.1945 se –ganjeni nad tolikimi izrazi sočutja– najtopleje zahvaljujemo vsem, ki so lajšali našo bol. Posebna zahvala mladini iz Volčjega grada za cvetje, komandi II. bat. Odreda JA v Šempolaju, ki je izkazala pokojnikoma svojo zadnjo čast, g. župniku iz Šempolaja, okrajnemu odboru iz Nabrežine, godbi, pevskemu društvu iz Šempolaja, vsem darovalcem cvetja, tov. Lucer iz Devina, slivenski mladini in ostalim sovaščanom, sorodnikom in znancem.
Slivno, 21.11.1945.
Žalujoči družini KOSMINA in KOCMAN

Primorski dnevnik, 21. november 1945