Kocjančič por. Pahor, Vida
Kocjančič por. Pahor, Vida

Profil

Ime: Kocjančič por. Pahor, Vida
Leto rojstva: 1919
Datum rojstva: 02/08/1919
Kraj rojstva: Domjo (Trst)
Leto smrti: 1944
Datum smrti: 13/04/1944
Kraj smrti: Temnica na Krasu (SLO)
Usoda: Padel v NOB
Brigada: Tržaški udarni bataljon

oče Josip
partizan od leta 1943

(Vir: “Slovenska Istra v boju za svobodo”)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Primorski dnevnik, 12. oktober 1946
Primorski dnevnik, 13. oktober 1946
Primorski dnevnik, 15. oktober 1946

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
ZAHVALA

Vsem, ki so se v tako velikem številu udeležili pogreba naše nepozabne hčerke – borke za svobodo.
KOCJANČIČ PAHOR VIDE
se najlepše zahvaljujemo. Posebno se zahvaljujemo pevskemu zboru iz Boljunca, godbi iz Ricmanj, govornikom, g. župniku, darovalcem cvetja in vencev ter vsem organizacijam, ki so se udeležili pogreba.
Domjo, 15.10.1946.
Žalujoči: mati; brata: Rafael in Josip; svakinji: Roža in Silva; nečaki: Sergij, Mirko in Majda, ter vse ostalo sorodstvo.

Primorski dnevnik, 16. oktober 1946

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
DOMIO
Pogreb partizanke. Preteklo nedeljo je bil pogreb tov. Vide Kocjančičeve, ki smo jo pokopali na pokopališču v Boljuncu. Tovarišica je padla v borbi v Temenici pri Gorici 1944. leta. Pogreba se je udeležila godba iz Ricmanj, pevski zbor iz Boljunca ter nad 2000 ljudi. Zahvaljujemo se vsem, ki so sodelovali pri pogrebu in ki so nudili kakršno koli pomoč. Posebna zahvala gre godbi iz Ricmanj in pevskemu zboru iz Boljunca za njuno požrtvovalnost.

Pirmorski dnevnik, 18. oktober 1946