Klanjšček, Henrik

Profil

Ime: Klanjšček, Henrik
Leto rojstva: 1923
Datum rojstva: 08/04/1923
Kraj rojstva: Štmaver (Gorica)
Usoda: Pogrešan
Brigada: 1. SNOUB Tone Tomšič

Služil je v Tomsičevi Brigadi od 8. februarja 1943. Bil je proglašen za pogrešanega.