Kerkoč, Boris

Profil

Ime: Kerkoč, Boris
Leto rojstva: 1919
Datum rojstva: 10/10/1919
Kraj rojstva: Trst
Leto smrti: 1944
Datum smrti: 10/1944
Usoda: Pogrešan
Brigada: 9. Korpus

oče Rudolf
stanoval v ul. S. Marco 55
stopil v NOB 07/08/1944 v artiljerijo

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
POIZVEDBE

KERKOČ BORIS, roj. 10. okt. 1919 v Trstu, bil v Vipavi, poslan v Št. Peter na Krasu, baje bil v IV. korpusu. Kdor kaj ve, naj sporoči družini Kerkoč, via S. Marco 45-I. ali družini Premerl. istotam.

Primorski dnevnik, 28. oktober 1945