Kalc, Ivan

Profil

Ime: Kalc, Ivan

ZAHVALA

Najprisrčnejša zahvala vsem, ki so prisostvovali pogrebu našega najdražjega, nadvse ljubljenega, edinega sina
IVAN KALC
Posebna zahvala mladini iz Gropade, Padrič, Kolonje in iz Trebč.
Trebče dne 24.11.1945.
Žalujoči starši, sestre in ostalo sorodstvo.

Primorski dnevnik, 24. november 1945