Jeusig, Mario

Profil

Ime: Jeusig, Mario
Leto rojstva: 1913
Datum rojstva: 13/04/1913
Kraj rojstva: Trst
Leto smrti: 1944
Datum smrti: 01/09/1944
Usoda: Pogrešan
Brigada: Komanda mesta Ajdovščina

oče Viktor
stanoval v ul. Negrelli 32
stopil v NOB 13/08/1944