Gruden, Friderika
Gruden, Friderika

Profil

Ime: Gruden, Friderika
Leto rojstva: 1918
Datum rojstva: 11/12/1918
Kraj rojstva: Prečnik (Trst)
Leto smrti: 1944
Datum smrti: 10/03/1944
Kraj smrti: Ravensbrück (DEU)
Usoda: Žrtev taborišča

(Vir: Šempolaj 1979 – slovesno poimenovanje šole)