Grgič (Gregori), Albert
Grgič (Gregori), Albert

Profil

Ime: Grgič (Gregori), Albert
Leto rojstva: 1910
Datum rojstva: 14/03/1910
Kraj rojstva: Padriče (Trst)
Leto smrti: 1944
Datum smrti: 20/08/1944
Kraj smrti: na Slemenu (SLO)
Usoda: Padel v NOB

oče Jakob
partizan od leta 1944

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
ZAHVALA

Zahvaljujem se vsem, ki so na katerikoli način sodelovali pri prekopu in pogrebu našega nepozabnega moža, očeta, tov.
ALBERTA GRGIČ
partizana.
Posebno se zahvaljujem KNOO iz Padrič, vaški organizaciji AFZ a prav tako pevcem in godbi iz Trebič.
Padriče, 4.12.1945.
Žalujoči žena, otroci in ostalo sorodstvo.

Primorski dnevnik, 4. december 1945