Furlan, Leander
Furlan, Leander

Profil

Ime: Furlan, Leander
Leto rojstva: 1924
Datum rojstva: 19/11/1924
Kraj rojstva: Gabrovec (Trst)
Leto smrti: 1943
Datum smrti: 26/09/1943
Kraj smrti: Gabrovec (Trst)
Usoda: Padel v NOB
Brigada: 19. SNOUB Srečko Kosovel

oče Karlo
partizan od leta 1943

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
OSMRTNICA

V nedeljo 25.11.1945 bo pogreb šestih borcev, padlih za osvoboditev drage domovine.
FURLAN DRAGO-BOJAN
star 22 let, komandant III. bat. Kosovelove brigade
padel 23.3.1945 na Poreznem in brat
MARIO,
star 16 let, padel v Bukovci pri Gorici 15.9.1943.
FURLAN JOSIP,
star 17 let, padel v Bukovci pri Gorici 15.9.1943 in brat
LEANDER,
star 19 let,
padel v Gorovcu 26.9.1943.
ČERNJAVA FRANC,
star 26 let, padel 6.11.1943 v Vrabčah pri Vipavi in brat
ANGEL,
star 24 let, padel 2.2.1944 v Komnu pri Rihenbergu.
FURLAN KAREL-LUČKO,
star 24 let, obveščevalec, intendant padel 11.1.1945 v Brjah-Vipava.
Gabrovec pri Proseku, 23.11.1945.
Žalujoče družine.

Primorski dnevnik, 23. november 1945

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
ZAHVALA

Ob priliki prekopa in pokopa naših dragih sinov in bratov, tovarišev
DRAGOTA (BOJANA)
ter brata MARIA
FRANCA
ANGELA
LEANDRA
JOŽEFA
ter KARLA (LUČKOTA)
se iskreno zahvaljujemo tovarišem in tovarišicam krajevnih, okrajnih in okrožnih odborov, ki so nas presenetili s svojo požrtvovalnostjo. Iskrena hvala!
Gabrovec pri Proseku, 29.11.1945.
Žalujoče družine FURLAN in ČERNJAVA.

Primorski dnenvik, 29. november 1945