Ferluga, Jakob
Ferluga, Jakob

Profil

Ime: Ferluga, Jakob
Leto rojstva: 1921
Datum rojstva: 07/10/1921
Kraj rojstva: Konkonel (Trst)
Leto smrti: 1944
Datum smrti: 26/08/1944
Kraj smrti: Štanjel (SLO)
Usoda: Padel v NOB

oče Josip
partizan od leta 1944

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
ZAHVALA

Vsem, ki so s svojo prisotnostjo izkazali svojo ljubezen do našega predragega
FERLUGA JAKOBA
partizana,
se najprisrčnejše zahvaljujemo.
Posebna zahvala naj gre našim političnim organizacijam MOS-Trst, SLAU-Kolonja, KNOO-Bane.
Najtopleje se zahvaljujemo vaškim organizacijam za požrtvovalnost, ki so jo pokazale s tem, da so okrasile s cvetjem in številnimi venci Prosvetni dom, kjer je ležalo truplo nepozabnega Jakoba. Iz srca se zahvaljujemo pevskemu društvu «Višava» za ganljivo petje v poslednji pozdrav našemu Jakobu.
Konkonelj, 27.11.1945.
Žalujoča družina.

Primorski dnevnik, 27. november 1945