Doljak, Franc
Doljak, Franc

Profil

Ime: Doljak, Franc
Leto rojstva: 1914
Datum rojstva: 22/07/1914
Kraj rojstva: Praprot (Trst)
Leto smrti: 1944
Datum smrti: 15/01/1944
Kraj smrti: Nabrežina (Trst)
Usoda: Padel v NOB
Brigada: 9. Korpus

oče Ivan,
dne 09/09/1943 je vstopil v IX. korpus
(Vir: Šempolaj 1979 – slovesno poimenovanje šole)