Čuk, Karel (Danči)
Čuk, Karel (Danči)

Profil

Ime: Čuk, Karel (Danči)
Leto rojstva: 1925
Datum rojstva: 07/04/1925
Kraj rojstva: Prosek (Trst)
Leto smrti: 1944
Datum smrti: 12/09/1944
Kraj smrti: Salež (Trst)
Usoda: Padel v NOB
Brigada: Goriška brigada

Sin Alojza
partizan od leta 1944

V NOV je stopil 13. septembra 1943. Bil je dodeljen goriški brigadi. Padel je kot borec mirenskega odreda komande mesta Sežana 12. septembra 1944 pri Saležu.
(Vir: brošura ”40. obletnica postavitve spomenika NOB na Proseku”)