Ceccarini, Albino (Albin)
Ceccarini, Albino (Albin)

Profil

Ime: Ceccarini, Albino (Albin)
Leto rojstva: 1926
Datum rojstva: 10/02/1926
Kraj rojstva: Trst
Leto smrti: 1944
Datum smrti: 03/10/1944
Kraj smrti: Buje (HRV)
Usoda: Padel v NOB
Brigada: Istrski partizanski odred

oče Orlando, brat Vinicio
stanoval v ul. del Pozzo, 4
stopil v NOB 09/09/1943

proces Rižarna, 1976
CECCARINI ALBINO (Alfredo), n. 9.02.26 a Trieste, partigiano; deceduto il 3.10.1943