Cagnin, Giovanni (Ivan)
Cagnin, Giovanni (Ivan)

Profil

Ime: Cagnin, Giovanni (Ivan)
Leto rojstva: 1925
Datum rojstva: 11/03/1925
Kraj rojstva: Favaro Veneto (ITA)
Leto smrti: 1945
Datum smrti: 27/02/1945
Kraj smrti: Dachau (DEU)
Usoda: Žrtev taborišča
Brigada: Bataljon Alma Vivoda

oče Avgusto
stanoval v ul. dell’Industria, 26
stopil v NOB leta 1944
zajet v borbi z Nemci ter deportiran v Nemčijo