Buttoraz, Ottorino
Buttoraz, Ottorino

Profil

Ime: Buttoraz, Ottorino
Leto rojstva: 1923
Datum rojstva: 26/08/1923
Kraj rojstva: Milje (Trst)
Leto smrti: 1945
Datum smrti: 01/05/1945 16:00 h
Kraj smrti: Milje (Trst)
Usoda: Udeleženec vstaje
Brigada: aktivist OF

sin Mihaela
partizan – padel v Miljah, v zaklonišču ob cesti v Trst, v borbah za osvoboditev
(Vir: “Začasni seznam oseb, umrle v Trstu zaradi ran od 28/4 do 3/5/1945”, NŠK 1978)