Brišček, Slavko "Rušo (Russo)"
Brišček, Slavko “Rušo (Russo)”

Profil

Ime: Brišček, Slavko "Rušo (Russo)"
Leto rojstva: 1927
Datum rojstva: 06/02/1927
Kraj rojstva: Trst
Leto smrti: 1945
Datum smrti: 24/03/1945
Kraj smrti: Rovte (SLO)
Usoda: Padel v NOB
Brigada: Tržaška udarna brigada Garibaldi

sin Ferdinanda
partizan od leta 1944

Intendant v Tržaški brigadi, nato je odšel v Slovenkso brigado.

Glej: Primorski dnevnik, 29. junij 1945, str. 2

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
POIZVEDBE

BRIŠČEK SLAVKO, partizansko ime Rušo, bil pri tržaški udarni brigadi, zadnje bivanje v bolnici v Cerknem, v začetkou službovanja intendant, pozneje telefonist. — Javiti materi Brišček Uršula, via Contovello 13, Barkovlje, Trst.

Primorski dnevnik, 1. september 1945

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
OSMRTNICA

Pokopali bomo našega
Brišček Slavka-Russo
18 letnega borca tržaške brigade Garibaldi. Padel je 24.3.1945. v Sv. Lovrencu pri Škofji Loki.
Pogreb bo v nedeljo 2. junija ob 17.uri z domačega pokopališča.
Barkovlje, 1. junija 1946.
Žalujoča družina BRIŠČEK.

Primorski dnevnik, 1. junij 1946

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
OSMRTNICA

Krajevni odbor ZVEZE PRIMORSKIH PARTIZANOV v Barkovljah javlja vsem tovarišem in tovarišicam, da se vrši pogreb padlega borca tržaške brigade, tov.
Brišček Slavka-Russo
v nedeljo 2. junija t.l. ob 17. uri z domačega pokopališča.

Primorski dnenvik, 1. junij 1946

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
ZAHVALA

vsem, ki so v tako obilnem številu spremili k zadnjemu počitku našega ljubljenega, nepozabnega sina
SLAVKA (RUSSO)
inten. udar. brig. III. bat. Trsta
Posebna zahvala Udruženju primorskih partizanov, čč. duhovščini, godbi, pevskemu zboru, govornikoma, številnim darovalcem vencev in cvetja, ter vsem, ki so z nami sočustvovali.
Barkovlje, 4.6.1946.
Žalujoča družina BRIŠČEK

Primorski dnevnik, 5. junij 1946