Blažina, Maks (Maksimiljan)
Blažina, Maks (Maksimiljan)

Profil

Ime: Blažina, Maks (Maksimiljan)
Leto rojstva: 1913
Datum rojstva: 15/10/1913
Kraj rojstva: Vižovlje (Trst)
Leto smrti: 1945
Datum smrti: 14/03/1945
Kraj smrti: Dachau (DEU)
Usoda: Žrtev taborišča
Brigada: VDV

sin Emila
partizan od 09/09/1943 – enote VDV in IX. korpus
deportiran v Nemčijo
(Vir: Šempolaj 1979 – slovesno poimenovanje šole)