Bidovec, Ferdo (Ferdinand)
Bidovec, Ferdo (Ferdinand)

Profil

Ime: Bidovec, Ferdo (Ferdinand)
Leto rojstva: 1908
Datum rojstva: 04/02/1908
Kraj rojstva: Trst
Leto smrti: 1930
Datum smrti: 06/09/1930
Kraj smrti: Bazovica (Trst)
Usoda: Padel v NOB

Novi Slovenski biografski leksikon
BIDOVEC, Ferdo, antifašist (r. 4. 2. 1908, Trst, Italija; u. 6. 9. 1930, Bazovica, pokopan na pokopališču pri Sv. Ani v Trstu). Oče Ivan, trgovec, mati Antonia, r. Vianello, trgovka.

Osnovno šolo je obiskoval v Žirovnici, Ljubljani in Trstu, kjer je 1923 končal tudi dveletni trgovski tečaj. Deloval je v slovenskem mladinskem prosvetnem in športnem gibanju v Trstu (Dijaški krožek Nicolò Tommaseo). S Franom Marušičem je prirejal izlete za mlade, ki so imeli na Primorskem v času naraščajočega fašističnega nacionalističnega pritiska močno narodnoobrambno vsebino. Po fašistični ukinitvi slovenskih društev 1927 je deloval v ilegali, v organizaciji Borba, ki je bila tega leta ustanovljena v Trstu. Po odsluženem vojaškem roku 1929 je postal član vodilnega odbora Borbe, katere temeljni cilj je bil boj proti fašizmu in za priključitev Primorske Jugoslaviji. Organizirali so vrsto antifašističnih akcij, v najodmevnejši – napadu na Slovencem sovražen časopis Il popolo di Trieste je umrl njegov urednik (1930), kar je sprožilo široko preiskavo, v kateri so bili aretirani vidnejši člani organizacije Borba. Bidovec je bil zaprt v Rimu, nato so ga s soobtoženci pripeljali v Trst. Na Posebnem sodišču je bil na prvem tržaškem procesu (septembra 1930) s soobtoženimi Franom Marušičem, Zvonimirjem Milošem in Alojzem Valenčičem, obsojen na smrt z ustrelitvijo. Ustreljeni so bili na strelišču pri Bazovici.

Ob petdesetletnici priključitve Primorske Sloveniji je 1997 (za zasluge v zmagovitem boju proti nacifašizmu ter za zvestobo slovenstvu v najhujših časih potujčevanja) skupaj z drugimi slovenskimi protifašisti v Italiji posmrtno prejel zlati častni znak svobode RS. Po njem so poimenovane ulice v Kopru, Izoli, Piranu in Novi Gorici.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
GLEJ PRIMORSKI DNEVNIK 6. SEPTEMBRA 1945