215
Spominska plošča v Rižarni, posvečena misiji Molina
San Sabba
1999-01-01
Ljudski arhitektonski spomeniki
214
Spominska plošča v Rižarni, posvečena Pinotu Robusti
San Sabba
Spominske plošče padlim/žrtvam
213
Spominska plošča v Rižarni, posvečena komunistu Vincenzo Antonio Gigante
San Sabba
2008-02-05
Spominske plošče padlim/žrtvam
212
Spominska plošča v Rižarni, v spomin na padle jehovce
San Sabba
2019-05-10
Spominske plošče padlim/žrtvam
196
Spominska plošča v domu Andreja Budala v Štandrežu
Štandrež
1981-04-25
Spominske plošče padlim/žrtvam
195
Spominska plošča v spomin padlim iz Medje vasi ob obletnici osvoboditve
Medja vas
1978-01-01
Spominske plošče padlim/žrtvam
194
Spominska plošča padlim na Poljanah
Poljane
1975-05-01
Spominske plošče padlim/žrtvam
193
Spominska plošča padlim domačinom na Vrhu
Vrh
1991-04-25
Spominske plošče padlim/žrtvam
202
Grobnica partizanov v Štoblanku
Štoblank
Nagrobni spomeniki
201
Spomenik padlim na Liesah
Liesa
Ljudski arhitektonski spomeniki