Spomenik 71 talcem na Opčinah

Kraj

Država: Italija
Regija: Furlanija-Julijska krajina
Pokrajina: Trst
Občina: Trst
Poštna številka: 34016
Kraj: Opčine
Lokacija: Opensko strelišče na openski gmajni, kjer je bilo ustreljenih 71 talcev 3. 4. 1944

Struktura

Tip spomenika: Ljudski arhitektonski spomeniki
Napisi: Slava padlim žrtvam za svobodo/nekatera imena in letnice rojstva in smrti/nekateri napisi so nečitljivi
Stanje ohranjevanja: 0

Opis

Simboli: Rdeča zvezda

Postavitev

Dogodek: Strelitev žrtev

Upravljanje

Upravitelj: Družina Kalc-Škerjanc
Žrtve

Boštjančič, Ernest

Rojstvo: Opatje Selo (SLO)

(1925)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: 19. SNOUB Srečko Kosovel

Morgan, Paolo “Tempesta”

Morgan, Paolo "Tempesta"

Rojstvo: Koper (SLO)

(1900)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: Tržaška udarna brigada Garibaldi

Mianic (Mijančič) (Miani), Marko (Marco)

Rojstvo: Poreč (HRV)

(1904)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Miancic (Mijančič) (Miani), Gioacchino (Gioachino)

Rojstvo: Poreč (HRV)

(1908)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Meriggioli (Mariggioli) (Merriggioli), Anton (Antonio)

Rojstvo: Pesaro (ITA)

(1882)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Matulic, Cristoforo (Krištof) (Kristofor)

Rojstvo: Zagorje (SLO)

(1920)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Mareston, Edvard (Edoardo)

Rojstvo: Vižnjan (HRV)

(1921)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Maglic (Maglich) (Marlic), Dusan

Rojstvo: Sušak (Reka) (HRV)

(1910)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Koljevina, Marco (Marko)

Rojstvo: Krk (HRV)

(1899)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Kjuder (Chiuderi), Viktor (Vittorio) "Slavko"

Rojstvo: Sežana (SLO)

(1911)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Jurzan (Jurcan), Simon (Simone)

Rojstvo: Vrsar (HRV)

(1910)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Juretič, Luigi (Alojs) (Alojz)

Rojstvo: Kastav (Reka) (HRV)

(1918)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Grenko (Granko), Milan

Rojstvo: Sušak (Reka) (HRV)

(1904)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Gherlanc (Cherlac) (Gerlac) (Kerjak), Natale

Rojstvo: Vrsar (HRV)

(1927)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Gherlan (Cherlac) (Gerlac) (Kerjak), Giovanni (Ivan)

Rojstvo: Vrsar (HRV)

(1927)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Galovic, Sergio (Srdjan) (Sergij)

Galovic, Sergio (Srdjan) (Sergij)

Rojstvo: Reka (HRV)

(1920)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Franza, Anton (Antonio)

Rojstvo: Gračišče (Koper) (SLO)

(1884)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: aktivist OF

Francescovic (Frančiškovič), Augusto

Rojstvo: Reka (HRV)

(1911)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Padel v NOB

Brigada: n/d

Fioretto (Fiorello), Emilio (Ivan) “Piazza”

Fioretto (Fiorello), Emilio (Ivan) "Piazza"

Rojstvo: Trst

(1915)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: Tržaška udarna brigada Garibaldi

Fiorentini, Anton (Antonio)

Rojstvo: Split (HRV)

(1914)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Di Vito, Nicola

Rojstvo: Krk (HRV)

(1890)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Di Nicolo', Domenico

Rojstvo: Krk (HRV)

(1892)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Di Nardi, Mario

Rojstvo: Pula (HRV)

(1927)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Deudič (Dendic), Josip (Giuseppe)

Rojstvo: Pazin (HRV)

(1925)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Della Valle, Pietro (Peter)

Rojstvo: Koper (SLO)

(1909)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Deklič (Deklič), Josip (Giuseppe)

Rojstvo: Vila Deklič - Poreč (HRV)

(1897)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Dekleva, Stanislav (Stanislao)

Dekleva, Stanislav (Stanislao)

Rojstvo: Trst

(1888)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Crevatin, Josip (Giuseppe)

Rojstvo: Šmarje (Koper) (SLO)

(1924)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Creglia, Giovanni

Rojstvo: Krmed-Bale (Istria)

(1898)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Kovačič (Covacic), Ivan (Giovanni)

Rojstvo: Sv. Pankracij (SLO)

(1925)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Costanzo (Costenze) (Cestenze), Vincenzo

Rojstvo: Lovran (HRV)

(1888)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Cincella (Chinchella) (Kinkela), Franc (Francesco)

Rojstvo: Zvonece Mattuglie (HRV)

(1909)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

(Karoni) Caroni (Karan), Giulio (Julic)

Rojstvo: Trbovlje (SLO)

(1916)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Cajlič (Cailic) (Karlič), Matija (Matteo)

Rojstvo: Kverlice (HRV)

(1914)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Brezac (Brezza), Josip (Giuseppe)

Rojstvo: Krapan - Rasa (HRV)

(1920)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Brajdič (Brajdih), Alojz (Luigi)

Rojstvo: Velo Polje (SLO)

(1892)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Botič (Botic), Igor (Jgor?)

Rojstvo: Split (HRV)

(1922)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Bosic (Božič) (Bossi), Anton (Antonio)

Rojstvo: Pula (HRV)

(1925)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Berni, Franc (Francesco)

Rojstvo: Studenec (Postojna (SLO)

(1924)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Ban (Banni), Viktor (Vittorio)

Rojstvo: Vignez (?)

(1919)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Zvokelj (Svokelj), Jožef (Giuseppe)

Rojstvo: Slap (Vipava) (SLO)

(1921)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Zuppet, Bruno

Rojstvo: Izola (SLO)

(1927)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Zorza (Zorga) (Forza), Jožef (Giuseppe) (Josip)

Rojstvo: Roč (Buzet) (HRV)

(1895)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Žagar (Zagar), Matija (Matteo)

Rojstvo: Cavle (Reka) (HRV)

(1898)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Viti (Cvitic) (Vitti), Anton (Antonio)

Rojstvo: Viletti (ITA)

(1917)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Vadnal (Vandal), Milan

Rojstvo: Studenec (Postojna) (SLO)

(1925)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Ukmar (Umer), Marija (Maria) (maria Rosa)

Rojstvo: Marezige (SLO)

(1924)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Tuftan, Jožef (Giuseppe)

Rojstvo: Krk (HRV)

(1898)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Toncic, Anton (Antonio)

Rojstvo: Gradišče (SLO)

(1905)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Thomas, Vinko (Vincenzo)

Rojstvo: Uljan Zadar (HRV)

(1923)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Tenci (Tenčič), Karel (Carlo)

Rojstvo: Pazin (HRV)

(1918)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Strukelj, Franc (Francesco)

Rojstvo: Ljubljana (SLO)

(1920)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Padel v NOB

Brigada: n/d

Stanic (Stacin), Ivan (Giovanni)

Rojstvo: Vinec (SLO)

(1922)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Sotar (Sotter) (Setter), David (Davide)

Rojstvo: Sušak (Reka) (HRV)

(1916)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Sorocco (Scrocco), Stanko (Stanislao)

Rojstvo: Nevikani (Zadar) (HRV)

(1919)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Simonof, Vincenc (Vincenzo)

Rojstvo

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(06/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Segala, Matija (Matteo)

Rojstvo: Rovinj (Istra) (HRV)

(1896)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Sarga (Saraga), Vincenc (Vincenzo)

Rojstvo: Uljan Zadar (HRV)

(1914)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Rusnjak, Ivan (Giovanni)

Rojstvo: Pula (HRV)

(1926)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Radivoj, Ivan (Giovanni)

Rojstvo: Gabonjin (Krk) (HRV)

(1917)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Poropat, Ivan (Giovanni)

Poropat, Ivan (Giovanni)

Rojstvo: Dane (Istra) (HRV)

(1921)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Poliocan (Poljočan), Rafael (Raffaele)

Rojstvo: Banja Luka (BIH)

(1899)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Perna, Vincenc (Vincenzo)

Rojstvo: S. Stefano Aspromonte (ITA)

(1914)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Pecchiar (Pečar), Svetko (Santo)

Pecchiar (Pečar), Svetko (Santo)

Rojstvo: Trst

(1912)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: Tržaška udarna brigada Garibaldi

Oscari, Ivan (Giovanni)

Rojstvo: Ljubljana (SLO)

(1923)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Oblak, Leopold (Leopoldo)

Rojstvo: Ilirska Bistrica (SLO)

(1887)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Padel v NOB

Brigada: n/d

Ukmar, Ivan (Giovanni)

Ukmar, Ivan (Giovanni)

Rojstvo: Prosek (Trst)

(1926)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: 9. Korpus

Brandolin, Ermes (Ernest)

Brandolin, Ermes (Ernest)

Rojstvo: Trst

(1927)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: Tržaška divizija

Simonov, Vincenc

Rojstvo: S. Eufemia (ITA)

(1920)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d

Blažina (Blazina), Rudolf (Rodolfo) (Dolfo)

Blažina (Blazina), Rudolf (Rodolfo) (Dolfo)

Rojstvo: Trst

(1912)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: 9. Korpus

Škerjanc (Scherias), Avguštin (Augusto)

Škerjanc (Scherias), Avguštin (Augusto)

Rojstvo: Bazovica (Trst)

(1915)

Smrt: Opensko strelišče (Trst)

(03/04/1944)

Usoda: Talec

Brigada: n/d