Rižarna - državni spomenik

Kraj

Država: Italija
Regija: Furlanija-Julijska krajina
Pokrajina: Trst
Občina: Trst
Poštna številka: 34148
Kraj: San Sabba
Lokacija: Predmestje Trsta, Sv. Sobota. Gre se za bivšo tovarno za čiščenje riža, ki jo je okupator spremenil v zapor oz. zbiralno taborišče
Naslov: Via Giovanni Palatucci, 5

Struktura

Tip spomenika: Drugo poslopje
Stanje ohranjevanja: 0

Opis

Opis: Rižarna je bila zbiralno taborišče za deportacije v Nemčijo. Kmalu je postala uničevalno taborišče s krematorijsko pečjo. 24. aprila 1965 je bila proglašena za narodni spomenik.

Postavitev

Datum: 24 aprila, 1975
Avtorji: Romano Boico